Kattotutka är ett finskt familjeägt företag som hanterar inspektioner, reparationer och underhåll av vattentak på fastigheter över hela Finland.

Kattotutka började använda Trustmary i början av hösten 2020, då de första enkäterna skickades direkt via Trustmary. Att få svar var lite spännande i början, eftersom Kattotutkas kunder är upptagna beslutsfattare inom fastighetsbranschen, vilket gör kundbasen till en ganska så utmanande målgrupp.

“Vi hade inte samlat in någon feedback från våra kunder på ett tag, och Trustmary verkade vara ett enkelt sätt att mäta våra kunders nöjdhet från en stor kundbas på en och samma gång”, säger Jouni Ahvenvaara, marknadschef på Kattotutka.

I början av september skickade Kattotutka sina första förfrågningar till sina befintliga kunder via Trustmary, och under ett par månader har svaren varit många. Så många som 11% av kunderna har gett offentliga rekommendationer. Företaget har också ett bra NPS (Net Promoter Score, som är ett mått på kundnöjdhet).

“Kunderna är basen i vår verksamhet och det är vårt jobb att ta hand om deras egendom. Med hjälp av kundenkäten ville vi få information om hur vi kunde förbättra vår kundservice. Att få offentliga rekommendationer från kunder, och kunna använda dem som referenser, är ett mycket bra tillägg. Vi kan använda kundreferenser i vår marknadsföring på många sätt”, förklarar Ahvenvaara.

Separata enkäter skapades och skickades till olika platser, eftersom det är viktigt för Kattotutka att få veta vad kunder lokalt tycker om dem och, i synnerhet, att få rekommendationer som är lokalt identifierbara. Kundomdömena som Kattotutka har fått återfinns nu på deras hemsidas förstasida, där potentiella kunder kan se hur andra inom fastighetsbranschen har upplevt företaget. 

“Vi har fått bra feedback från våra kunder, och sådana rekommendationer är verkligen värda att publicera online!” sammanfattar Ahvenvaara.