Öka konverteringen med kundrespons

Vi hjälper bra företag att samla in feedback, mäta NPS, få fler recensioner, och använda sociala bevis för att få en bättre konverteringsgrad.

Börja gratis!

Mer än 1000 kunder i Europa och USA!

Tjänster som hjälper dig att växa snabbare

Trustmary är fullt av tjänster som hjälper dig att få din verksamhet att växa!

1- Mäter NPS och
samlar in feedback

Trustmary erbjuder dig ett unikt enkätsystem som hjälper dig att få feedback från dina kunder, och även att förädla responsen till sociala bevis.

2- Gör sociala bevis av responsen

Många företag har gott om nöjda kunder, men kan inte kommunicera det på ett trovärdigt sätt.

Trustmary hjälper företagen att hitta de gömda sociala bevisen som företagen har i sin kundbas och bland sina hemsidebesökare.

3- Gör din PPC och dina
sociala medier mer effektiva

Använd det användargenererade innehållet som du får med Trustmary för att mer effektivt driva trafik till din hemsida.

4- Öka
konverteringsgraden

Du kan förbättra konverteringsgraden med de uppgifter som vi samlar in från din kundbas, hemsida och andra kanaler.

Har visat sig fungera för företag som har nöjda kunder och som vill ha fler leads!

Trustmary arbetar för företag som har nöjda kunder och
som verkligen vill dra nytta av det för att växa.

Börja använda det gratis!

Omdömen

Anledningarna till att 1000-tals
kunder älskar Trustmary

Wellness Tools Group

Ökning av konverteringsgraden från 7,36% till 9,03% för besökare som stannat i mer än fem sekunder på en produktsida.

“Resultatet av testet var tillfredsställande och även betydelsefullt ur en affärsmässig synvinkel. En ökning av konverteringsgraden med 22,6 % innebär att vår årliga försäljning kommer att öka med tiotusentals euro”, sammanfattar VD:n Ala-Lahti sin upplevelse.

Börja använda Trustmary idag!

Börja gratis!