Asiakaskokemus

Miten luot toimivan asiakastyytyväisyyskyselyn?

Miten luot toimivan asiakastyytyväisyyskyselyn?

Asiakastyytyväisyyskysely on yksi parhaista tavoista kerätä olennaista tietoa asiakkaista. Tiedon kerääminen ja analysointi asiakkaista on nykyaikaisen liiketoiminnan kulmakiviä, ja datapohjainen lähestymistapa soveltuu myös asiakastyytyväisyyden kehittämiseen mainiosti. Asiakastyytyväisyyskyselyjä on...

Read more
Asiakaspalautteen keruusta kasvun rakentamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa

Asiakaspalautteen keruusta kasvun rakentamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa

Asiakaspalautteen keruu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen on yleistynyt viime vuosina yrityskentässä...

Read more
Asiakastyytyväisyystutkimus: miten ja miksi?

Asiakastyytyväisyystutkimus: miten ja miksi?

Asiakastyytyväisyystutkimuksella tarkoitetaan kokonaisvaltaista asiakastyytyväisyyden kartoittamista, jossa selvitetään perusteellisesti asiakkaiden tyytyväisyys...

Read more
Mitä kysymyksiä asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä?

Mitä kysymyksiä asiakastyytyväisyyskyselyssä kannattaa kysyä?

Onnistuneen asiakastyytyväisyyskyselyn laatimisessa keskeisintä on kysyä oikeat kysymykset. Jotta kysely...

Read more
Miten kyselytutkimuksia voi hyödyntää asiakastyytyväisyyden kehittämisessä?

Miten kyselytutkimuksia voi hyödyntää asiakastyytyväisyyden kehittämisessä?

Kyselytutkimuksella tarkoitetaan tiedonkeruuta ihmisiltä kyselyjä hyödyntäen. Kyselytutkimuksessa lähetetään valikoidulle ihmisjoukolle...

Read more
Google Forms -kyselyt: opas Googlen ilmaiseen kyselytyökaluun

Google Forms -kyselyt: opas Googlen ilmaiseen kyselytyökaluun

Google Forms on Googlen kehittämä kyselytyökalu, joka on osa Googlen...

Read more
5 parasta kyselytyökalua vuonna 2021

5 parasta kyselytyökalua vuonna 2021

Menestyvä yritys tuntee asiakkaansa. Tärkeää on tuntea erityisesti, mitä asiakkaat...

Read more
Asiakastyytyväisyys: Seuratusta mittarista todelliseksi kilpailueduksi

Asiakastyytyväisyys: Seuratusta mittarista todelliseksi kilpailueduksi

Asiakastyytyväisyys on yksi niistä mittareista, joita suuriosa yrityksistä seuraa aktiivisesti...

Read more
Customer effort score (CES) – Mittari käyttäjäkokemuksen mittaamiseen

Customer effort score (CES) – Mittari käyttäjäkokemuksen mittaamiseen

Customer effort score eli CES on mittari jolla mitataan sitä,...

Read more
CSAT – Mittari asiakastyytyväisyyden selvittämisen

CSAT – Mittari asiakastyytyväisyyden selvittämisen

CSAT eli Customer Satisfaction Score on mittari, jolla mitataan asiakkaan...

Read more