Satokausikalenteri har använt Trustmary under en lång tid, i synnerhet för att samla in feedback och rekommendationer. Rekommendationerna har spelat en nyckelroll i effektiviteten hos Satokausikalenteris marknadsföring. Med de nya funktionerna som Trustmary har lanserat, har Satokausikalenteri också börjat använda Trustmarys mjukvara för att samla in videorecensioner och använda dem.

Videorecensioner med Trustmary

Den främsta fördelen med att använda Trustmary har varit insamlingen av videorecensioner. Satokausikalenteri är ett utmärkt exempel på ett företag som får mycket positiv feedback från sina kunder. Därför har kunderna också varit beredda att skicka in videorecensioner när de har blivit ombedda och fått en liten belöning. Videorecensionerna har sedan använts både på hemsidan som aviseringar och i annonsering. Här är några exempel på videorecensioner som Satokausikalenteri har fått:

(De är på finska men man förstår principen)

Att använda videorecensioner på hemsidan 

Som sagt, videorecensionerna som du kan se ovan, och andra videorecensioner, har använts både i annonsering och på hemsidan. På hemsidan har videorecensionerna använts som du ser nedan, med små aviseringar i det nedre vänstra hörnet.

Det är tydligt att videorecensioner också bidrar med användbar information till potentiella kunder, i och med att de som har sett en videorecension har blivit betydligt mer benägna att köpa en produkt jämfört med en jämförelsegrupp som inte har sett dem.