Insinööritoimisto TeknoPlan Oy
on asukaslähtöinen asuinkiinteistöjen peruskorjausten hanke-, LVIA-, rakenne- ja sähkösuunnittelun osaaja.