Esa-Ville Vanhatupa

Projektipäällikkö • Turun kaupungin IT-palvelut
10 months ago

Parasta yhteistyössä Solu Digitalin kanssa on, että heidän kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä ja kaikki sujuu mutkattomasti, nopeasti ja ilman ongelmia.

Esa-Ville Vanhatupa

Project manager • IT services of the city of Turku
10 months ago

The best thing about cooperating with Solu Digital is that it is easy to cooperate with them and everything goes smoothly, quickly and without problems.

Kristian Hartikainen

Senior Advisor • Business Finland
10 months ago

The best part of this cooperation has probably been the flexibility. Solu Digital has been surprisingly flexible with the fact that we are busy and have a lot of tenders all the time, but at the same time we have been able to develop the procurement portfolio.

Kristian Hartikainen

Senior Advisor • Business Finland
10 months ago

Parasta on varmaan ollut tässä yhteistyössä se joustavuus. Solu Digital on yllättävän hyvinkin joustanut sitä, että olemme kiireisiä ja meillä on paljon kilpailutuksia koko ajan, mutta samanaikaisesti olemme pystyneet kehittämään hankintasalkkua.

Mikko Tätilä

Information Technology Manager • Forendo Pharma
1 years ago

Erfarenhet av samarbete positiv, kundorienterad och okomplicerad.

Juha Nevalainen

Försäljningsdirektör, Scania Services • Scania Finland Oy
1 years ago

Med människor från Solu Digital har det varit lätt, trevligt och enkelt att göra affärer. De proffsen från Solu Digital som deltagit i våra projekt har visat bred erfarenhet och kunnande, vi har bara sagt vad vi behöver och Solu Digital har kommit med en lösning. De har varit förberedda för möten och det som vi har överenskommit att ska vara färdigt har varit det. De har inte sagt nej till ett enda av våra önskemål, och det är något jag som kund sätter stort värde på. Dessutom människorna från Solu Digital har varit trevliga och uppmärksamma mot allt och alla. Alla överenskomna löften och tidtabeller har hållit. Jag är ytterst nöjd med Solu Digital och dess service.

Peter Krause

Utvecklingschef för IKT och digitala tjänster • Transmeri
1 years ago

Kundförståelsen för Solu Digitals experter är toppmodern! Du behöver aldrig vrida vad vi letar efter, men dina experter förstår direkt från vår värld vad vi behöver och vad som stöder vår verksamhet.

Seppo Perkiö

Dataadministrationschef • HRT
1 years ago

Vi valde Solu Digital som leverantör för att företaget har visat sig vara mycket tillförlitliga vad gäller genomförande av smidiga projekthanteringssystem.

Juha Sarsama

VD • Panostaja
1 years ago

Solu Digitals referenser och förståelse för våra behov imponerade på oss, och därför kom också Office 365-lösningar in i bilden. Beslut om samarbete med Solu Digital togs snabbt.

Juha Nevalainen

Sales Director, Scania Services • Scania Suomi
2 years ago

It has been easy, pleasant and simple to do business with Solu Digital's people. Their professionals involved in our projects have extensive experience and expertise, the customer only needs to explain their needs and Solu Digital produces the implementation. Each meeting is structured for Solu Digital and all agreed tasks have always been completed. We have not received a no as an answer to any of our wishes, which I greatly appreciate as a buyer of the service. In addition, all people at Solu Digital are pleasant and polite to all things and people. All agreed things and schedules have been kept. I am very pleased with Solu Digital's service.

Juha Nevalainen

Myyntijohtaja Sopimusliiketoiminta • Scania Suomi Oy
2 years ago

Solu Digital ihmisten kanssa on ollut helppoa, miellyttävää ja yksinkertaista asioida. Projekteissamme mukana olleilla Solu Digitalin ammattilaisilla on laaja-alainen kokemus ja osaaminen, asiakkaan tarvitsee vain selittää tarpeensa ja Solu Digital tuottaa toteutuksen. Jokainen palaveri on Solu Digitalin osalta jäsennelty ja kaikki sovitut tehtävät ovat aina ollet tehtynä. Emme ole saaneet yhteenkään toiveeseemme vastausta ei, jota arvostan palvelun ostajana suuresti. Lisäksi kaikki Solu Digitalin ihmiset ovat miellyttäviä ja kohteliaita käytökseltään kaikkia asioita ja ihmisiä kohtaan. Kaikki sovitut asiat ja aikataulut ovat pitäneet. Olen erittäin tyytyväinen Solu Digitalin palveluun.

Posted on trustmary

Mikko Tätilä

Information Technology Manager • Forendo Pharma
2 years ago

Positive, customer-centered and easy-going experience on cooperation with Solu.

Mikko Tätilä

Information Technology Manager • Forendo Pharma
2 years ago

Kokemus yhteistyöstä positiivista, asiakaslähtöistä ja mutkatonta.

Juha Sarsama

CEO • Panostaja
2 years ago

Solu Digital’s references and their understanding of our needs impressed us, and consequently, also broader Office 365 solutions became part of the picture. The decision to collaborate with Solu Digital was quick to make.

Seppo Perkiö

IT Manager • HSL - Helsinki Region Transport
2 years ago

Solu Digital became the chosen supplier due to its good reputation in deploying nimble portfolio management systems.

Peter Krause

Development Director, ICT & Digital Services • Transmeri
2 years ago

Solu Digital’s experts’ understanding of their clients is top-notch! We never have to spell out what we want in words of one syllable, as they immediately have an understanding of our world, what we need, and what will support our business.

Juha Sarsama

Toimitusjohtaja • Panostaja
2 years ago

Solu Digitalin referenssit ja ymmärrys tarpeistamme tekivät vaikutuksen meihin ja näin ollen myös laajemmat Office 365 -ratkaisut astuivat kuvioon. Päätös yhteistyöstä Solu Digitalin kanssa syntyi nopeasti.

Seppo Perkiö

Tietohallintopäällikkö • HSL Helsingin Seudun Liikenne
2 years ago

Solu Digital valikoitui toimittajaksi sillä yrityksellä on vahvat näytöt ketterien salkunhallintajärjestelmien toteutuksista.

Peter Krause

ICT- ja digitaalisten palveluiden kehityspäällikkö • Transmeri
2 years ago

Solu Digitalin asiantuntijoiden asiakasymmärrys on huippuluokkaa! Ikinä ei tarvitse vääntää rautalangasta sitä, mitä haemme, vaan asiantuntijamme ymmärtävät heti meidän maailmastamme käsin, mitä tarvitsemme ja mikä tukee liiketoimintaamme.

Trustmary is a SaaS tool for gathering reviews and highlighting reviews on your website. You can import reviews to your website from Google, Google Play, Facebook, Tripadvisor, Yelp, Capterra, G2 and spreadsheets.