Jykes Kiinteistöt leier ut kontor, lager og produksjonslokaler og bygger forskjellige kontorlokaler etter kundens ønsker. Selskapet engasjerte seg uten å nøle da Trustmary, et selskap som produserte kundeattest-videoer og artikler, tilbød dem muligheten for samarbeid.

Jykes Eiendom lagde to forskjellige videoer med Trustmary. Den ene intervjuet leietaker og den andre intervjuet en bedriftskunde som benyttet seg av kontor- og overnattingstjenestene til Jykes Eiendom.

– Jeg følte umiddelbart at dette selskapet ikke overlater noe til tilfeldighetene, og at kvaliteten er god. Etterpå gikk jeg for å se videoene de produserte, og ble mer overbevist om at dette var verdt et forsøk. Fokuset på kvalitet og nøyaktighet var synlig fra begynnelsen av, sier Minna Helsingius, markeds- og kommunikasjonssjef i Jykes Eiendom.

“Mer naturlig, høyere kvalitet og mer velstelt”

Samarbeidet kom godt i gang, og timeplanen for implementering ble delt på det aller første møtet. I tillegg til to videoer, bestilte Jykes Eiendom også tekstartikler fra intervjuene.

– Fremfor alt husket jeg den uvanlige enkelheten. Sjeldent er denne typen materiale tilgjengelig like enkelt og med så lite arbeid involvert. Kanskje forventet jeg at vi ble spurt om hvilke spørsmål vi ønsket å stille, men nei. Det er tross alt slik det skal være. Nå fikk vi følelsen av at kundene våre svarte på spørsmålene med full oppriktighet og ærlighet, sier Helsingius.

– Vi har brukt forskjellige reklamebyråer for assistanse med markedsføringen vår, og jeg vil si at Trustmarys produkt er mer naturlig, av høyere kvalitet og mer velstelt, fortsetter hun.

Mer troverdig markedsføringsmateriale enn vanlig

Minna sier at hun føler det er lett for henne som markedsføringssjef å produsere forskjellige typer materiale, men at det kan mangle noe troverdighet fra kundeperspektivet.

– Når kundene våre forteller oss om den gode tjenesten de har fått, er troverdigheten deres på et mye høyere nivå enn hvis jeg for eksempel skulle skrevet oppdateringer på nettstedet vårt, sier Helsingius.