LähiTapiola Savo er klar over at dagens potensielle kunder er interessert i andre kunders opplevelser, noe som er grunnen til at selskapet bestilte en video- og tekstanmeldelse fra Trustmary. Materialet har vært nyttig både internt og eksternt.

LähiTapiola Savo tilbyr sine kunder skadeforsikring og livsforsikring samt investerings- og sparingstjenester. I stedet for å være et tradisjonelt forsikringsselskap, ønsker selskapet å profilere seg som et livsforsikringsselskap som er involvert i kundens liv før ulykken inntreffer. Dette var grunnen til at behovet for kundeanmeldelser oppsto.

– Vi er interesserte i vår kundeopplevelse. Vi ønsker å vite hvordan de opplever arbeidet vårt. Nå for tiden bruker vi både trykte og flere sosiale medier i markedsføringen vår, sier Kaisa Kajan, markedsassistent hos LähiTapiola Savo.

– Gjennom materialet fikk vi en autentisk attest til hvordan vi har lyktes med å være et livsforsikringsselskap. Før videoen vår hadde vi lagt merke til at andre selskaper i Kuopio også hadde jobbet med Trustmary, legger forretningsdirektør i LähiTapiola Savo, Jani Kaarivaara til.

Operasjonsmodellen og profesjonaliteten overbeviste meg

Kundereisen startet da Trustmarys salgsteam kontaktet LähiTapiola Savo.

– Tilbud og etterspørsel ble møtt. Selgeren var aktiv og ringte til rett tid. Det var til og med kontakt etterpå, og selgeren sørget for at vi fikk mest mulig ut av materialet i de forskjellige kanalene våre, sier Jani.

Både Jani og Kaisa understreker enkelheten og fleksibiliteten i prosjektet. De beskriver aktivitetene til Trustmary som nyskapende, populære, kostnadseffektive, fleksible og effektive.

– Trustmary er en fantastisk partner i den forstand at pakken er så omfattende. Vi startet planleggingen sammen, og de fanget umiddelbart opp ideen vår. Vi utviklet godt samarbeid etter hvert som ting gikk. Kundeattesten ble klargjort på et øyeblikk, selv om vi ikke hadde en stram tidsplan for det, sier Kaisa takknemlig.

Kvalitet og allsidighet

LähiTapiola Savo setter pris på at Trustmarys løfter om materialets kvalitet og dets potensiale for bruk både internt og eksternt ble oppfylt.

– Systematikken til Trustmary som partner overbeviste meg. Måten kundenes uttalelsesmateriale er laget på imponerer og resultatet kommer oss til gode, oppsummerer Jani.

Det ferdigstilte materialet ble først distribuert internt. Personalet fikk tilbakemelding på sitt arbeid, og noen selgere og kundeservicemedarbeidere bruker materialet i kundemøter. Ifølge Jan har kundeanmeldelsen økt salg og kundelojalitet. I sosiale medier fungerer kundevurderingen som en støtte til annen markedsføring, og videoen har gitt selskapet mye oppmerksomhet.

– Prosjektet har vært interessant med tanke på kommunikasjon og markedsføring. Statistikk viser at kundeattesten fungerer, og teksten leses fra start til slutt. Kundeattesten støtter andre markedsføringskanaler og skyver budskapet vårt fremover. Uttalelser er viktige for bedrifter, siden tilbakemeldinger også kan utvikle seg. Det er jo hyggelig at kundene liker det, smiler Kaisa.

– Jeg ser ingen hindring for videre samarbeid med Trustmary. I forbindelse med dette prosjektet fikk vi også tips fra dem for videre utvikling og nye perspektiver, sier Kaisa.