Tietosuojaseloste

Trustmary Finland Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Trustmary Finland Oy
Y-tunnus: 2822240-6
Osoite: Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
Puhelinnumero: 010 5816 780

Trustmary Finland Oy tarjoaa yritysasiakkailleen työkalun asiakas- ja työntekijäpalautteen keräämiseen ja palautteiden julkaisemiseen verkossa, tuottaa video- ja tekstisisältöjä sekä toteuttaa asiakaskokemustutkimuksia.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Kim Salmi
[email protected]
010 5816 780

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Trustmary Finland Oy:n markkinointirekisterin tietojen käyttötarkoituksena on mahdollistaa viestiminen Trustmary Finland Oy:n potentiaalisille tai nykyisille asiakkaille koskien yritysten tuotteita ja palveluita sekä Rekisteröidyn tilaamien sisältöjen toimittaminen Rekisteröidylle.

Rekisterin tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat
a) rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten hänen täyttäessään sivuilla täytettävälle lomakkeelle yhteystietonsa.
b) rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia, kun rekisteröity on tai on ollut rekisterinpitäjän asiakkaana.

Rekisterinpitäjän oikeudet

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut ovat
a) tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista olemassa oleville tai entisille asiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.
b) suorittaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat täyttäneet sivuilla täytettävällä lomakkeella yhteystietonsa, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.

Henkilötietoryhmät ja tietolähteet

Tallennettavat henkilötietoryhmät

Tähän rekisteriin tallennetaan henkilön nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, asema yrityksessä, IP-osoite).

Evästeet

Rekisterinpitäjän internet-sivuilla voidaan kerätä sivun käyttäjien käyttäytymistietoja (selain, maantieteellinen sijainti, IP- osoite, vierailuaika sivuilla, katsellut sivut) evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästeitä käytetään sivuston parantamiseen ja yleisen statistiikan keräämiseen.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja Rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa tai hänen jättäessään yhteystietonsa Rekisterinpitäjän verkkosivuilla olevien täytettävien lomakkeiden avulla.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin tehdään automaattista päätöksentekoa profiloinnin kautta sopivan sisällön kohdentamiseksi.

Tietojen säilyttäminen ja siirto

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on liiketoiminnan kannalta perusteltua. Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, ks. Rekisteröidyn oikeudet.

Tietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa käyttämämme pilvipalveluiden palvelimet saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) tai siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

Tietojen siirto kolmansille osapuolille

Rekisterin tietoja missään tilanteessa myydä kolmansille osapuolille. Joissain tapauksissa saatamme käyttää tarkkaan valittuja kolmansia osapuolia (tekninen tuki tai markkinointikumppanit) tai palveluntarjoajia (pilvipalvelut, projektinhallinta- tai viestintätyökalut), jotka sitoutuvat käsittelemään tietoa luottamuksellisesti. Osapuolet käsittelevät henkilötietoa kirjallisen toimeksiantosopimukse nojalla ja käsittelevät henkilötietoa luottamuksellisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on mainittu tässä tietosuojaselosteessa.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista ja käytön valvonnasta

Rekisteriä ylläpidetään suljetuissa tietojärjestelmissä, joissa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Trustmary Finland Oy:n markkinoinnin tehtävissä olevilla työntekijöillä on rajattu oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä olevia henkilötietojansa. Tieto- ja korjauspyynnöt ja tietojen käsittelyä koskevat kysymykset voi esittää Rekisterinpitäjälle, ks. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
 2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.
 3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerätessä rekisteröidyltä itseltään.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm. kun
  1. henkilötietojen käsittelylle ei ole tarvetta
  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksensa
  3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 5. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
  2. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 6. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle reskisterinpitäjälle.
 7. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset sekä tieto- ja korjauspyynnöt voi esittää Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Kim Salmi
[email protected]
010 5816 780

Tämä tietosuojaselosteen versio on 10.6.2019. Aikaisemmat versiot tietosuojaselosteesta Rekisterinpitäjältä, ks. Rekisterintpitäjän yhteystiedot.