Talojen katto- ja ulkoverhousremontteihin erikoistunut Kymppiremontit Oy hankki työkalukseen Kokemuksia.fin asiakaskokemustutkimuksen. Tutkimuksessa haastatellaan Kymppiremontin asiakkaita neljännesvuosittain. Palvelusta saatua tietoa käytetään yrityksen ja palveluiden kehittämiseen.

Kymppiremonttien toimitusjohtaja Tuomas Taskila kertoo asiakaskokemustutkimuksen olevan paras työkalu asiakkaiden mieltymysten ja kokemusten kartoittamiseen.

– Tämä on ollut valmis työkalu meille. Kokemuksia.fi tuotti puolueettomana tahona meille asiakaspintaamme haastattelemalla valmiin raportin. Kokonaisuus on mietitty Kokemuksia.fillä loppuun asti.

Tarve palvelulle lähti kehittymisenhalusta

Vaikka kokonaiskuva on Kymppiremonteilla kunnossa, haluavat he silti kehittyä entistä paremmaksi toimijaksi alallaan.

– Tarve Kokemuksia.fin tuottamalle palvelulle lähti siitä, että tiesimme, mitkä ovat vahvuutemme ja heikkoutemme. Halusimme kuitenkin kättä pidempää dataa kehittyäksemme entisestään.

Taskila kertoo tutkimuksen tuloksista löytyneen sellaisia faktoja, joita ei Kymppiremonttien sisällä ymmärretty noteerata. Asiakkaan tärkeänä pitämä asia saattaa olla rutiinia yrityksen päivittäisessä toiminnassa.

– Asiakkaat arvostavat meidän toiminnassa tietynlaisia arvoja todella korkealle, ja sen tiedon avulla me pystymme parantamaan ja kehittämään toimintaa.

Ulkopuolisen näkemys tuo perspektiiviä

Ulkopuolisen toimijan toteuttamana asiakaskokemustutkimus tuottaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa. Se on Taskilan mukaan tarpeen.

– Kun tutkimuksen tuottaa ulkopuolinen taho, antaa se perspektiiviä ja syvyyttä tulkita kokonaiskuvaa. Siinä on enemmän painoarvoa, kun ulkopuolinen on tutkimuksen tehnyt.

Taskila kertoo, että vastaavanlaisia tutkimuksia on Kymppiremonteille tehty aikaisemminkin. Kokemuksia.fin tuottama palvelu on Taskilan mukaan ollut tähän mennessä toimivin kokonaisuus. Toiminnan helppous ja nopeus yllättivät.

– Tämä oli äärimmäisen helppoa. Näkee, että Kokemuksia.fillä ymmärretään meidän tyylisten rakennusalan toimijoiden tarpeet. Meille tämä on työkaluna toiminut, Taskila peräänkuuluttaa.