Suomen Vesiturva tekee erilaisia kodintekniikkaan liittyviä töitä, esimerkiksi viemäreiden sukituksia ja käyttövesiremonttejä. He ovat ostaneet asiakastarinoiden tallentamiseen erikoistuneelta Kokemuksia.fi:ltä video- ja tekstimuotoisia kertomuksia, joita käytetään aktiivisesti markkinointimateriaalina asiakaskohtaamisissa.

Suomen Vesiturvan perinteisessä myyntitilanteessa asiakkaalle on kerrottu tuotteesta tai palvelusta lehtiöitä ja kansioita käyttäen. Ylimääräistä aikaa kuluu, kun asioihin paneudutaan esitteiden kautta. 

– Koen paljon tehokkaammaksi tavan, jossa asiakkaalle näytetään kahden minuutin video tyytyväisestä asiakkaastamme. Videolla kerrotaan lyhyesti, millaista palvelua on saatu, ja ollaanko aidosti tyytyväisiä, Suomen Vesiturvan asennusvastaava Sami Kemell kertoo. 

– Mielestäni tuote on aivan ylivoimainen esimerkiksi juuri rakennusalalla ja luulen, että aika moni yritys voisi tarvita tällaista palvelua. Kokemuksia.fi ei laita asiakkaiden suuhun sanoja, vaan asioista kerrotaan rehellisesti.

Merkittävää lisäarvoa myyntitilanteissa

Muitakin vaihtoehtoja videoiden ja tekstien toteuttajaksi oli, mutta Kokemuksia.fi erottui markkinointi- ja mainostoimistoista äärimmäisen yksinkertaistetulla prosessilla sekä ammattimaisuudella.

– Minun tarvitsi vain ilmoittaa asiakkaamme puhelinnumero Kokemuksia.fi:lle, ja muutaman päivän päästä videot olivat sähköpostissani. Videoista näki, että asiakkaat olivat aidosti tyytyväisiä meiltä saamaansa palveluun. Ei meillä ole enää muita vaihtoehtoja, kun tehdään tällaisia kertomuksia, Kemell sanoo.

Kemell kertoo saatujen materiaalien olevan laadullisesti hyviä ja selkeitä. Asiakastilanteessa on nykyään helppo näyttää, miten Suomen Vesiturva toimii, ja millaisena asiakkaat ovat kokeneet saamansa palvelun. Myös työntekijöiltä tullut palaute on ollut positiivista.

– Jos kuva on tuhat sanaa, niin video on kokonainen tarina. Asiat täytyy pitää yksinkertaisena, ja näiden videoiden avulla se onnistuu. Työntekijämme ovat kertoneet saaneensa merkittävää lisäarvoa niiden käytöstä myyntitilanteissa, Kemell kertoo.

”Kokeilkaa edes kerran”

Erityisen tyytyväinen Kemell on ollut materiaalien laatuun ja prosessin helppouteen. Hän suosittelisi Kokemuksia.fi:n palveluja lämpimästi myös muille yrityksille.

– Haluaisin korostaa voimakkaasti sitä, että kokeilkaa edes kerran. Investointi on pieni siihen nähden, että vaikkei materiaaleja edes näyttäisi muille kuin itselleen, niin omaan yritykseensä uskoo taas uudestaan, hän sanoo lopuksi.