Markkinointistrategia

Positiointi – Mitä se tarkoittaa ja miksi sen tulisi toimia markkinointisi perustana?

Positiointi – Mitä se tarkoittaa ja miksi sen tulisi toimia markkinointisi perustana?

Positioinnilla tarkoitetaan tyyppillisesti sitä miten yrityksesi tuote tai palvelu erottuu kilpailijoista. Kuten wikipediassa todetaan: “Positioning refers to the place that a brand occupies in the minds of the customers and...

Lue lisää
Markkinointisuunnitelman rakentaminen yritykselle

Markkinointisuunnitelman rakentaminen yritykselle

Markkinointisuunnitelma on työkalu, jonka avulla selkeytetään tavoitteet ja luodaan selkeät...

Lue lisää
Brändin rakentaminen ja sen vaiheet

Brändin rakentaminen ja sen vaiheet

Brändit, henkilöbrändit, brändääminen, brändipääoma, brändilupaus, brändi-imago, brändistrategia, brändi sitä, brändi...

Lue lisää